Zwroty

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy

fragment REGULAMIN SKLEPU
www.filmstore.pl dotyczący zwrotu towarów i reklamacji

(…)

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

   • 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   • 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   • (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 38 p. 7.)
   • 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailem nas na adres: bok@filmstore.pl
    lub pisemnie na adres:
   • Visart Ltd – Filmstore
   • Orszagha 14 skr 45
   • 05-230 Kobyłka
   • o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
   • 4. Zgłoszenie odstąpienia od umowy.
   • a. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy automatycznie, z naszej strony internetowej (dostęp
    po zalogowaniu się). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
   • 
b. Mogą Państwo pobrać gotowy wzór formularza (.pdf lub .doc) do wypełnienia w formie elektronicznej, a wypełniony przesłać pocztą e-mail na adres bok@filmstore.pl 

   • c. Mogą także Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (poniżej),
wypełnić go, a następnie przesłać
    do nas mailem lub wydrukowany – pocztą.
   • Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo do nas informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
   • –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   • Wzór formularza odstąpienia od umowy (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia
    od umowy)

   • Do: Visart Ltd Sp. k.*
   • ul. Fabryczna 89
   • 05-270 Marki 

   • adres korespondencyjny:
   • Orszagha 14 skr 45
   • 05-230 Kobyłka
   • tel: 791 71 45 45 albo 791 71 45 41
   • e-mail: bok@filmstore.pl

   • Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:.........
   • Data zawarcia umowy sprzedaży......
   • Rodzaj i numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury)...................................
   • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)......
   • Adres konsumenta(-ów)......
   • Numer konta bankowego dla zwrotów......
   • Czytelny podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   • Data...
   • –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * Uwaga: To jest adres rejestrowy firmy – nie przyjmujemy tam przesyłek. 
Zwracane towary oraz papierowe Formularze zwrotu prosimy wysyłać na adres korespondencyjny Sklepu.

Pobierz wzór formularza

   • 5. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam jednoznacznego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • 6. Zwracany przedmiot należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym skutecznie poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
   • a. Jeśli zwracany towar jest przesyłany Pocztą Polską, prosimy odesłać go na adres
   • Visart Ltd – Filmstore
   • ul. Orszagha 14 skr. 45
   • 05-230 Kobyłka
   • tel. 791 71 45 45 / 41

   • e-mail: bok@filmstore.pl
   • b. Jeśli towar ma być przesłany kurierem, prosimy o każdorazowy wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów
    – nr tel. oraz adres e-mail – powyżej.
   • 7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

   • 1. Visart Ltd Sp. k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
   • 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres admin@musicon.sklep.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
   • 3. Visart Ltd Sp. k. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   • 1. Visart Ltd Sp. k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   • 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
   • 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres bok@filmstore.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   • 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   • 5. Visart Ltd Sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
(…)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel